TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ile ilgili tüm detayları bulabileceğiniz bu yazımızda öncelikle standardın tarihçesinini anlatarak başlayalım. Yapılarda gerçekleştirilen ısı yalıtımı uygulamaları ülkemizde yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş ve belli kurallar çerçevesinde uygulanmaya başlamıştır. Bahsettiğimiz standart 14.06.1999 tarihinde resmî gazetede TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart 14.06.2000 tarihinden itibaren ülkemizde zorunlu hale getirilmiştir.

TS 825 Nedir?

Isı yalıtımı ile ilgili enerji tasarrufu sağlanmasını amaçlayan bu standart, uygulama esaslarını açıkça belirlemiştir. Teknik anlamda TS 825; yapılarda kullanılan malzemelerin ısıl iletkenlik hesap değerlerini belirler. Böylece ısı yalıtımı projesi hazırlanırken TS 825’in zorunlu kıldığı yapı malzemeleri ve uygulamaları kullanılarak doğru ve kapsamlı bir ısı yalıtımı uygulaması yapılabilir.

TS 825’e göre bir binanın ısıtma enerjisini etkileyen faktörler şunlardır:

  •  Isıtma sisteminin özellikleri
  •  Binanın yapısı
  •  İç ve dış iklim şartları
  •  İç ısı kazanç kaynakları
  •  Güneş enerjisi

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği:

2 Mayıs 2007 Tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çıktıktan kısa bir süre sonra, 5 Aralık 2008’de Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği de yayınlanmış ve 5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin temel amacı ülkemizin enerji kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak; enerji israfını önlemektir. Bu yönetmelik sayesinde ülkemizin enerji kaynakları etkin bir şekilde kullanılacak, binaları ısıtmak veya soğutmak için gereksiz yere ortaya çıkan enerji kayıplarının önüne geçilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği (EKB) Nedir?

Yine 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile gündeme gelen Enerji Kimlik Belgesi (ekb) binanın enerji performansının bir özeti olarak tanımlanabilir. 14 Haziran 2000 tarihinden sonra ısı ihtiyacı kimlik belgesinin görülür bir yere asılması zorunludur. 08 Mayıs 2000 tarih ve 24673 sayılı resmi gazetede yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca, ısıtma amaçlı enerji tüketiminin gösterilerek söz konusu binayı satın alacak veya kiralayacak kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla kullanılan Isı ihtiyacı Kimlik Belgesi, bina yöneticisinin dosyasında bulunmalı ve bir kopyası bina girişine asılmalıdır.

Bu yazımızda size TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği hakkında özet bilgiler verdik. Isı Yalıtımı ile ilgili tüm sorularınız için bize yazabilirsiniz.

Paylaşın!

Diğer Blog Yazılarımız

DİĞER BLOG YAZILARIMIZ