Sıkça Sorulan Sorular

Brüt beton gibi parlak ve pürüzsüz yüzeylerde, alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi gözenekli ve emiciliği yüksek yüzeylere ve eski yüzeyler üzerine yapılacak çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulaması öncesinde aderans arttırmak ve yüzeyin emiciliğini dengelemek için akrilik polimer esaslı, dolgulu astarlar tercih edilmelidir.

BETOPRİMER Brüt Beton Sıva Astarı kuartz taneli yapısı ile yüzeyi pürüzlendirir ve üzerine gelen sıvanın daha iyi tutunmasını sağlar. Bu özelliğinin yanı sıra emici yüzeylerde yapılacak uygulamalar öncesinde sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı olarak çatlak oluşumunu engeller. Alçı ve çimento gibi kimyasal yapısı uyumlu olmayan ve zamanla etrenjit oluşturabilecek yüzeyler arasında dahi bağlayıcı bir tabaka oluşturur.

BETOPRİMER su bazlı ve kokusuz olma özelliği ile iç mekanlarda güvenle kullanılır. Mavi renkli olması sürüldüğü yüzeyde belirgin olmasını ve uygulama kolaylığı sağlar.

Perlitin günümüz sıvalarında giderek yaygınlaşan kullanımının başlıca nedenleri, perlitin yangına dayanıklı, hafif, gözenekli. doğal ve inorganik bir yapıda olması, diğer yapı elemanlarına zarar vermemesi ve inert olması ile ısı ve ses yalıtımına katkıda bulunmasıdır. Gözenekli bir yapıya sahip olan perlitin ses emici özelliğinin yanı sıra hafif olması ile de binaya binen yükün artmasını engeller.

Perlit, PERFİX Perlitli İzolasyon Sıvası gibi çimento esaslı sıvalarda kullanıldığında çimentolu yüzeye, alçı esaslı sıvalara göre uygulama kolaylığı sağlar. Alçı esaslı perlitli sıvalar beton yüzeyine uygulandıktan sonra zamanla beton içerisinde etrenjit oluşturarak, hacminin artmasına ve çatlamasına sebebiyet verir. Çimento esaslı perlitli sıvalar ise yüzeyle kimyasal olarak daha kolay bütünleşerek uzun ömürlü bir yapı sunar. Gözenekli bir yapıya sahip olan perlitli sıvalar su buharı geçirimli olup yüzeyin enefes almasını sağlarken aynı zamanda ses emici özelliği ile de ses yalıtımına katkı sağlar. Diğer sıvalara oranla daha hafif olmasından dolayı da yanının mevcut yükünü azaltırlar.

Çimento esaslı sıvalar makine ile uygulanmadan önce yüzey hazırlığı dikkatli bir şekilde yapılmış olmalıdır. İlk olarak spiral veya fırça ile çapaklar yüzeyden arındırılmalıdır. Yüzeye iyi tutunmamış zayıf parçalar yüzeyden alınmalı, düzgün ve sağlam bir hale getirilmelidir. Beton yüzeyinde kalan kalıp ayırıcılar yıkanarak yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüzeydeki çatlak ve deliklerin tamiri için derinliğe göre REPAİRFİX 5 veya REPAİRFİX 30 Tamir Harçları kullanılmalıdır. Uygulama yüzeyi nemlendirilmeli veya brüt beton gibi pürüzsüz yüzeylere uygulama öncesinde BETOPRİMER Brüt Beton Sıva Astarı sürülmelidir. Farklı malzemelerin birleşim yerlerine çatlamayı önlemek için sıva filesi uygulaması yapıldıktan sonra yaklaşık 150 – 200 cm aralıklarla ano çıtaları, köşelere ise sıva profilleri teraziye alınarak yerleştirilmelidir. Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra makine karışım için hazır hale getirilir ve FİXA Kaba Sıva / FİXA İnce Sıva harçları hazırlanıp, uygulamaya geçilir. Bu aşamada sıva makinesinden gelen ilk sulu karışımın kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Ano çıtalarının arasında yatay bir hat izlenerek, her noktada eşit kalınlık ve yoğunlukta ürün olacak şekilde boşluk bırakılmadan aşağıdan yukarıya püskürtme yapılmalıdır. anoların üzerinde kalan fazla harç uygun bir sıva malasıyla sıyrılarak ano çıtaları alüminyum bıçak mastar ile mastarlama için uygun hale getirilmelidir. Sertleşmeye başlayan sıvanın zamanı kaçırılmadan mala ile perdahlanarak düzeltilir. Anolar sökülerek ara boşluklar FİXA Kaba Sıva / FİXA İnce Sıva ile doldurulmalıdır. Makine bir sonraki kullanım için temiz halde bırakılır.

Uygulama tamamlandıktan sonra zemin ve hava sıcaklığına bağlı olarak sıva prizini alana kadar uygun kürleme yapılmalıdır. Uygulamadan sonra yaklaşık 1 hafta içinde kar yağışı veya şiddetli soğuk bekleniyorsa uygulama yapılmamalı veya koruma önlemleri alınmalıdır. Uygulama yapılırken, ortam sıcaklığının +5 ºC ve +35 ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınılmalıdır.

Gazbeton, kuvarsit, çimento, kireç ve su karışımıyla oluşturulan harcın basınçlı buhar altında sertleşmesi ile elde edilen gözenekli bir yapı malzemesidir. Gazbeton, diğer kagir yapı malzemelerine göre daha büyük boyutlu ve boyut toleransı çık küçük olduğu için FİXA Gazbeton Örgü Tutkalı gibi çimento esaslı harçlarla duvar örülmesinde blok arası derz kalınlıklarının maksimum 3 mm olduğu düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlar. Uygulama öncesinde ilk olarak yüzey ve blok hazırlığı yapılır. FİXA Gazbeton Örgü Tutkalı ile temas edecek olan alt ve yan yüzeyler toz ve yapışmayı önleyici diğer maddelerden temizlenmiş ve su terazisine alınmış olmalıdır. Eğer su basmanın toprak seviyesinden yüksekliği 30 cm’den az ise, gerekli yalıtım detayı uygulanmalıdır.

Gazbeton bloklar, şeritmetreyle istenilen ölçülerde işaretlenir ve işaretlenen hat boyunca gönye ardımı ile gazbeton testeresi kullanılarak kesilir. FİXA Gazbeton Örgü Tutkalı belirtilen su oranında uygulamaya hazır hale getirilir. İlk sıra gazbeton blok, yapı harcı ile temas eden alt ve yan yüzeyleri su ile ıslatılarak blok kalınlığına uygun gazbeton malası ile yatay ve düşey yüzeyleri tamamen kapatacak şekilde sürülür. Blokların binme mesafeleri 15 cm’den az olmamakla beraber duvar örgüsü sırasında yatay ve düşey derzlerde kesinlikle boşluk bırakılmamalıdır. Duvar yüzeyinin düzgün olması için ise lastik çekiç yardımı ile yatay ve düşey derzler kontrol edilmelidir.

Duvar ve betonarme birleşim yerlerinde ise FİXA Gazbeton Örgü Tutkalı veya FİXA’nın uygun MS, Hibrid ve Poliüretan Mastikleri kullanılmalıdır.