Sıkça Sorulan Sorular

Kalıp ve kalıp ayırıcılar yüksek performanslı beton yüzeyi elde edilmesi için betonarme yapı üretim sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kalıp ayırıcılar beton dökümü öncesi kalıp yüzeylerine sürülerek, kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayan, düzgün ve lekesiz yüzey kazandıran, kalıbın verimliliğini arttıran ve kullanım ömrünü uzatan ürünlerdir. Uygun olmayan kalıp ve kalıp ayırıcı kullanılması beton yüzeylerinde renk, kuşgözü boşluk ve delikleri gibi görüntü kusurlarının oluşmasının yanı sıra betonun servis ömrünü de azaltan etkileri vardır.

Kalıp yüzeylerinin yapımında genel olarak ahşap, plywood, çelik ve plastik malzemeler tercih edilmektedir. Değişken kalıp tiplerine göre kalıp ayırıcıları da değişkenlik gösterir.

Ahşap kalıpların yüzey emiciliği fazladır. Su emmeye ve bozulmaya yatkın malzemelerdir. bu sebeple emülsiyon formdaki POLYFORM 100 Ahşap Kalıp Ayırıcı, seyreltilmek kaydı ile POLYFORM 100K Konsantre Ahşap Kalıp Ayırıcı kullanılmalıdır.

Plywood kalıplar, yüzeyi polimer membran kaplanmış veya suya dayanıklı özel polimerik tutkallarla sıkıştırılarak üretilen bir kontraplak tipidir. bu tip uygulamalarda plywood kalıpların film tabakasına zarar vermeyen emülsiyon formda, düşük buhar kür uygulamalarına uygun POLYFORM 300 Genel Maksatlı Plywood, Ahşap Kalıp Ayırıcı ürünü kullanılmalıdır.

Çelik kalıplar, daha çok düzgün pürüzsüz beton yüzeyler elde etmek için kullanılır. Bu tür uygulamalarda emülsiyon formdaki (su bazlı) kalıp ayırıcılar veya suyla seyreltilen konsantre kalıp ayırıcıları kullanılmamalıdır. Aksi takdirde bu tür kalıp ayırıcıları kalıpların kısa sürede paslanmasına neden olacağı için kalıp verimliği düşer ve kullanım ömrü kısalır. Bu tip uygulamalarda buhar kürüne dayanıklı, yükse nitelikli POLYFORM 200 Çelik, Tünel Kalıp Ayırıcı ürünü kullanılmalıdır.

Özellikle son dönemde gündeme gelen çevreye duyarlı binaların kalıp ayırıcı uygulamasında ise madeni yağlar içermeyen, çevre dostu, her türlü kalıp sisteminde kullanıma uygun POLYFORM GREEN Bitkisel Yağ Esaslı Kalıp Ayırıcı gibi ürünler tercih edilmelidir.

Bununla birlikte şantiyede uzun süre kullanılmayacak olan metal kalıpların stok alanında bekletilmesi gereken durumlarda ise çelikleri pas oluşumuna karşı koruyan, neme son derece dayanıklı ve malzeme tekrar kullanıma alındığında ilk kullanım performansının alınmasını sağlayan POLYFORM ANTI-RUST Çelik Kalıp Koruyucu, Pas Önleyici gibi yağ bazlı ürünler kullanılmalıdır.

Taze betonun dayanımının zaman içinde gelişimi, bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen faktörler havanın sıcaklığı, nem derecesi ve rüzgarlı olmasıdır. Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarak da beton yavaş dayanım kazanacaktır. şayet havanın sıcaklığı fazla ise bu durumda da buharlaşma olacak ve hidratasyon için gerekli su miktarında azalma olacaktır. Havanın rüzgarlı olması da buharlaşmayı arttıracaktır. Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi ancak betona yeterli bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir. (Kaynak THBB Yayınları)

Karışım suyunu belirli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme, buhar verme, kum, nemli torak veya saman sererek sürekli ıslatmak gibi önlemlerdir. İkincisi ise yüzey sertleştiricisi uygulandıktan sonra beton yüzeyini sıvı kür maddeleri ile kaplamaktır. Bu maddeler püskürtme yoluyla, rulo veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun hızlı buharlaşmasına engel olurlar. Betonun kürlenmesi için KÜRFİX 100, 200, 300 veya 400 ürünlerinden uygun olanı kullanılabilir. Yüzey sertleştiricisi uygulaması yapılmasa dahi, taze betonun kür malzemeleri kullanarak kürlenmesinde çok fayda vardır.