Sıkça Sorulan Sorular

Bu mekânların su yalıtımı doğru şekilde yapılarak, uygun bir seramik yapıştırıcısı ile kaplama malzemelerinin yapıştırılması gereklidir. Islak hacimlerde derzlerin doğru bir şekilde uygulanması son derece önemlidir. Islak hacimler yapılarda su temasının yoğun olduğu bölgelerdir. Bu tip mekânlarda FİXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi veya FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi tercih edilmelidir. Derz kalınlıkları 1 – 6 mm aralığında ise ince, 6 -20 mm aralığında ise kalın agregalı derz dolgu malzemesini seçiniz.

Seramiklerin uygulama sırasında oynamamaları için iyice yapışmış olmalarına, dolayısıyla yapıştırıcının tam olarak kurumasına dikkat edilmelidir.

Döşeme işlemi tamamlanmış yüzeylerde derz boşlukları içerisinde kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento artıkları ince bir çubukla veya fırça ile iyice temizlenmelidir. Temizlenen boşluklar ıslak bir sünger yardımıyla nemlendirilmelidir. Uygun miktarda su ile karıştırılan FİXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi veya FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi kauçuk uçlu çekpas veya sert kauçuk tabanlı derz yayma malası ile derzlere doldurulmalıdır. Boşlukların iyice doldurulması için önce paralel sonra çapraz çekilmelidir. Harcın yüzey üzerindeki fazlalığı nemlendirilmiş yumuşak uçlu spatula ile sıyrılıp, ortam sıcaklığına göre 15 -30 dakika bekledikten sonra nemli bir sünger ile silinerek, yüzeyde kalabilecek ince derz tabakası iyice temizlenmelidir.

Küf ve mantar oluşumunun hızlı gözlemlendiği ıslak hacimlerde, hijyenik ve su ile silinebilen REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu da kullanılabilir.

Vitrifiyelerin birleşim yerleri, dikey ve yatay yüzeylerin kesişim yerleri SS 932 Banyo Mutfak Silikonu ile sızdırmaz hale getirilir.

Teras ve balkonlar, dış cepheler, bahçe ve parklar hem ıslak hacimler gibi su ile yoğun temas eden mekanlardır, hem de dış şartların yıpratıcı etkilerine (UV ışınlan, sıcak ve soğuk hava şartları gibi) maruz kalırlar. Aynı zamanda binadaki salınımlardan fiziksel olarak etkilenirler. Teras ve balkonlarda, bahçe ve parklarda FİXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi, FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi  veya REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu tercih edilmelidir. FİXA FLEX Derz Dolgu Malzemesi ve FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi  uygulaması Madde 1’deki gibi yapılır. REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu uygulaması için ise Madde 4’e bakınız. Dış cephelerde ise seramik araları FİXA’nın uygun MS, Hibrid ve Poliüretan Mastikleri ile doldurulmalıdır.

Yeni yapılan yapılarda veya restorasyonlarda dikkatsizlik sonucunda seramik kaplamaların üzerine yapışan çimentolu harç, alçı veya derz dolgu kalıntıları FİXA Çimento Artığı Temizleyicisi ile temizlenebilir. Asit içeren FİXA Çimento Artığı Temizleyicisi aşındırıcı bir ürün olduğundan temizlenecek seramiklerin mutlaka aside dayanıklı yapıda olması gerekmektedir. Aksi takdirde seramiklerin yüzeyi zarar görebilir. Uygulama yapılırken kalıntı miktarına bağlı olarak 1/1 ile 1/3 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Ürün yardımı ile gevşeyen artıklar, yüzeye zarar vermeyecek plastik bir inşaat fırçası veya nemli bir bez yardımıyla yüzeyden çıkarılır. Uygulama esnasında mutlaka plastik eldiven kullanılmalı ve çimento esaslı derz dolgusu ile temas ettirilmemelidir.

Uzun süre kullanım sonrasında çimento esaslı derz dolguların üzerinde ve ek yerlerinde oluşan leke ve kirler için FİXA DERZSİL Derz Temizleyicisi uygun bir üründür. Püskürtülerek uygulanan FİXA DERZSİL Derz Temizleyicisi asit içerikli ve aşındırıcı olduğundan parlak kaplama malzemelerinin derz dolgularında ve ek yerlerinde derz kenarlarına taşabileceği düşünülerek bant çekilerek kullanılır. Temizlik bittiğinde yüzey su ile temizlenir.

Kaplama malzemelerinin yüzeyinden yağ, kahve, çay gibi lekeleri temizlemek için kullanılan FİXA Leke Çıkartıcı baz içerikli bir temizleme malzemesidir. Leke miktarına bağlı olarak 1/1 ile 1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir. Uygulama elle yapılabileceği gibi, makine ile de olabilir. Temizlik sona erdiğinde yüzey su ile temizlenir.

Bu tip ortamlar deterjanlar ile sıkça temizlenen, kimyasal çözeltilere ve hafif asitlere maruz kalan ve çimento esaslı derz dolguların kullanılmasının uygun olmadığı mekanlardır. REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu bu tip yüzeyler için ideal bir derz dolgusudur.

Derzlerin doldurulmasından önce yapıştırmada kullanılan ürünün gerekli sertliğe ulaşması sağlanır. Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey kuru, sağlam olmalıdır. Temizleme işlemi seramiğe zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Döşeme işlemi tamamlanmış yüzeylerde, derz boşlukları içerisinde kalan her türlü toz, kir, talaş, inşaat ve çimento artıkları ince bir çubuk veya fırça ile iyice temizlenmeli, derz boşlukları kuru, yüzey nemi %4’ün altında olmalıdır. REPOX 200 iki bileşen halinde uygun miktarlarda ambalajlanmıştır. 0,20 kg B bileşeni (sertleştirici), 5 kg A bileşeninin (epoksi reçine) üzerine ilave edilerek, 400 – 600 dev/dk’lık karıştıncı uçlu matkap ile en az 3 dakika karıştırılmalıdır. B bileşeni (sertleştirici), A bileşeninin (epoksi reçine) ambalajının içindedir. Bileşenler doğru karışım oranlarında ambalajlanmıştır. Ürünün bir kısmı kullanılacaksa bu orana dikkat edilmelidir. REPOX 200, plastik ya da sert kauçuk mala ile ya da ağızdan dolma tabanca yardımı ile derzlere doldurulur. Derin derzlerde uygulanan malzemenin dibe yerleşmesi beklenir ve işlem tekrarlanır. Ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak 15 ila 30 dakika kadar beklenir, uygun bir sünger ve ılık deterjanlı su yardımı ile yüzey temizlenerek derzler son şekline getirilir. Temizlik sırasında kirlenen sünger sıkça değiştirilmelidir.

Seramiklerin Temizlenmesi

Epoksi esaslı derz dolgu malzemeleri seramikler üzerinde bir film tabakası oluşturur. Bunu engellemek için derz boşluklarının her iki yanı bantlanabilir. Buna rağmen taşan malzeme olursa, bu tabaka iyice temizlenmelidir. Geç kalındığında temizlemek çok zorlaşır. Seramiklerin üzerindeki son film tabakası, uygulamadan 4 ila 10 saat sonra, uygun sünger ve deterjanlı ılık su yardımı ile temizlemeli, son temizleme suyuna %10 oranında alkol eklenerek yüzey silinmelidir.

Su depoları, havuzlar, hamam ve saunalar gibi mekânlar yoğun olarak su ile temas eden, bazı yerlerde su basıncına maruz kalan ve hijyenin önemli olduğu yerlerdir. Bu tip uygulamalarda REPOX 200 Epoksi Esaslı Derz Dolgusu veya FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi ’nden uygun olanı tercih edilmelidir. FLEXSİL Silikon Katkılı Flex Derz Dolgu Malzemesi uygulaması Madde 1’deki gibi yapılır. REPOX 200 uygulaması için ise Madde 4‘e bakınız.