Sıkça Sorulan Sorular

Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yüzeyinde su kaçağı var ise uygun bir tıkaç yardımı ile kapatılıp su sızıntısı drene edilmelidir. Yüzey ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalı, ancak yüzeyde göllenme yapan fazla su tamamen alınmalıdır. Kalıplı uygulamalarda, harcın yerleştirilmesi ve kürlenmesi esnasında sızıntıyı engellemek için kalıpların sağlam olmasına dikkat edilmeli, harç sertleşinceye kadar uygulama alanının vibrasyona maruz kalması engellenmelidir. Harcın genleşme kuvveti maksimum düzeyde kullanılmak isteniyorsa, harç düşey kenarları dik olan bir dikdörtgen boşluk içine yerleştirilmelidir. Kabul edilebilir minimum derinlik 6 mm’dir. Eğer kaplama olarak kullanılmak isteniyorsa, tavsiye edilen maksimum kalınlık 50 mm’dir. Daha kalın uygulanmak istenirse grout harcı kat kat uygulanabilir.

Harcı aşağıda belirtilen ölçüde su ile karıştırın:

– Tiksotrofik Kıvam: REPAİRGROUT EXPAN 3,9 lt su / 25 kg toz oranlarında temiz su ile düşük devirli (400 – 600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak şekilde en az 5 dakika karıştırılır. Önce tozun yarısı suya eklenir daha sonra diğer yarısı tamamlanır. Karıştırma sonucunda REPAİRGROUT EXPAN için 12,2 lt harç elde edilir. Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan betonarme yüzeylerin tamirinde ise rötresiz tiksotropik kıvamda grout harcı olarak REPAİRGROUT EXPAN-S kullanılmalıdır.

– Akıcı Kıvam:  REPAİRGROUT GP 3,36 lt su / 20 kg toz oranında temiz su ile düşük devirli (400-600 dev/dk) bir mikser ile topak kalmayacak şekilde en az 5 dakika karıştırılır. Önce tozun yarısı suya eklenir daha sonra diğer yarısı tamamlanır. Karıştırma sonucunda REPAİRGROUT GP için 10 lt harç elde edilir. Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan betonarme yüzeylerin tamirinde ise rötresiz akıcı kıvamda grout harcı olarak REPAİRGROUT GP-S kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç her katta 10 – 40 mm arasında bir kalınlık oluşturacak şekilde, kalıbın içerisine hava sıkışmasını engellemek için tek taraftan kesintisiz bir şekilde dökülür. Daha kalın uygulamalarda ise ilk kat kürünü aldıktan sonra, ikinci kat aynı şekilde yüzeye uygulanır. Harç vibrasyona tabi tutulmamalı, çelik bir tel ile yerleştirme yapılmalıdır. Kalıplar yaklaşık 24 saat sonra sökülebilir. Uygulama sonrasında hemen kürleme işlemine tabii tutulmalıdır. Kürlemedeki yetersizlikler, daha sonraki rötreyi kompanse etmesi bakımından gerekli olan ilk genleşmeyi azaltabilir.

Su, deniz suyu ve zemin sularında bulunan sülfat iyonları ve aşındırıcı tuzlar betonarme yapılarda zamanla deformasyona sebep olurlar. Sülfat iyonları sertleşmiş betondaki bazı bileşenlerle kimyasal reaksiyona girip, betonun boşluk hacmini çok arttıran etrenjit ve alçı oluşumuna neden olurlar. Bunun sonucunda sertleşmiş betonda çatlaklar oluşur, betonun basınç dayanımı ve durabilitesi azalır ve yağ, su vb geçirimliliği artar.

Açık deniz yapıları, atık su tesisleri, köprü, kanal, limanlar, temel kazıkları, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminler ve arıtma tesisleri gibi yerlerde bir yapının servis ömrü boyunca durabilitesini koruyabilmesi için REPAİRGROUT EXPAN-S Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı veya REPAİRGROUT GP-S Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı gibi teknik harçlar kullanılmalıdır.

Rötresiz grout harçları erken yüksek mukavemet istenen yerlerde, segregasyona uğramış betonun tamirinde, makine ayaklarının ankrajında, yüksek taşıma kapasiteli yataklamalarda, filiz ve ankraj demirlerinin sabitlenmesinde, pah yapılmasında, tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Rötresiz grout harçlarının içerisindeki kimyasallar harcın kuruduktan sonra rötre (büzülme) yapmamasını ve dolayısıyla su yalıtımı uygulamaları öncesinde yüzey tamiratlarında güvenle kullanılmasını sağlar. Diğer standart tamir harçlarının su yalıtımı öncesinde kullanılması zamanla su kaçaklarına yol açacaktır. Rötresiz tamir harçları 7 gün sonunda 50 N/mm2, 28 gün sonunda ise 65 N/mm2 basınç dayanımını geçer. Bu yüksek dayanım özelliği sayesinde akıcı kıvamda olanlar özellikle makine ayaklarının sabitlenmesinde; tiksotropik kıvamda olanlar ise tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının doldurulmasında tercih edilirler.

REPAİRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı veya REPAİRGROUT GP Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı bu amaçlar için kullanılan ve yüksek performans veren grout harçlarıdır.

Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan köprü, kanal ve liman gibi deniz yapılarının bakım ve onarımında ise REPAİRGROUT EXPAN-S ve REPAİRGROUT GP-S grout harçları kullanılır.

Zamanın çok önemli olduğu ve  titreşime maruz kalan yapılarda çok yüksek erken mukavemet almak için akıcı REPOX 302 kullanılabilir.

Betonun içindeki donatı demirleri çeşitli nedenlerle korozyona uğrayıp paslanırlar. Korozyonun sebeplerinden en önemlisi donatı demirinin havadaki asit yağmurlarının neden olduğu sülfürik anhidrit ve beton bünyesindeki su ile birleşerek paslanmasıdır. Donatının beton dış yüzeyine 2 cm’den daha yakın olması, yapının deniz kenarlarında bulunması, betonun kalitesindeki yetersizlikler paslanma sürecini hızlandıran faktörlerdir. Paslanan donatının hacmi artar ve bu durum betonun patlamasına neden olur.

Bu şekilde kırılmış donatılı betonların tamiratında REPOX 310 Epoksi Tamir, Yapıştırma ve Montaj Harcı kullanılmalıdır. Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırıldıktan sonra toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey kuru olmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları mümkün olduğunca dik kesilmelidir. Donatı demirleri üzerindeki pas mutlaka iyi temizlenmelidir. Uygulama öncesi REPOX A Epoksi Yüzey Astarı ile astarlanabilir. Üzerine REPOX A taze halde iken kuru kum serpilir. Daha sonra yüzeydeki fazla kum zımpara ile temizlenmelidir. REPOX 310 B bileşeni (sertleştirici), A bileşeni (epoksi reçine) üzerine ilave edilerek 400 – 600 dev/dk’lık karıştırıcı uçlu matkap ile 3 – 5 dakika karıştırılmalıdır.

Hazırlanan harç tam olarak kurumasını tamamlamamış astar üzerine, mala ile kalınlığı 2 – 30 mm arasında olacak şekilde uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı tek katta 30 mm’yi geçmemelidir. Düşey yüzeylerde 15 – 20 mm uygulanması gerekebilir. Böyle durumlarda ikinci bir kat uygulama yapmadan önce tekrar astarlamak gereklidir. Tavan ve kirişlerde yapılacak tamirler için kalıp kullanmak gerekebilir. 20°C’de 7 gün sonra kürünü tamamlamış harç mekanik yüklere ve muhtelif kimyasal etkilere dayanıklı hale gelir.

Yukarıda anlatılan benzer işlemler kompozit uygulamalarda, betonarmeyle çeliğin buluştuğu noktalarda da uygulanabilir.

Kimyasal dübel ve ankraj uygulamalarına;

–  Yapılarda eksik veya yanlış projelendirme,

–  Yapıdaki fonksiyon değişiklikleri (konut-işyeri vb.),

–  Deprem ve doğal afetler,

–  Korkuluk yapılması, balkon ve merdiven gibi ilavelerin yapılması,

–  Uygulama hataları gibi diğer sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulur.

Kimyasal dübel uygulamalarında öncelikle zemin ve çevre şartlarının uygun olarak hazırlanması gereklidir.

a) Uygulamadan önce varsa proje tetkiki yapılmalıdır. Güçlendirme projelerinde uygun donatı çapı, açılacak delik çapı, açılacak delik derinliği, filiz ekimi yapılacak demir donatılar arasındaki mesafe belirtilmelidir.

b) Yüzey toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş ve kirden arındırılmış olmalıdır.

c) Kimyasal dübel uygulaması yapılacak yer (beton, tuğla vb.) uygun delici ile delinmelidir. Uygulama sonrası delik çapı ve derinliği kontrol edilmelidir,

d) Açılan deliğe basınçlı hava (kompresör) uygulanarak beton atıklarının ve tozun uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

e) Uygulama yapılacak kimyasal dübele uygun malzeme düzgün bir şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde elle karışım yapılmamalıdır. Homojen bir karışım elde etmek için mekanik karıştırıcılar kullanılmalıdır.

f) Hazırlanan karışım uygulama yapılacak deliğe yerleştirilmelidir.

g) Uygulama bittikten sonra ürünün sertleşme süresine bağlı olarak beklemek gereklidir. Sertleşmesini tamamlayan ürün daha sonra çekme deneyine tabi tutulmalıdır.

Kimyasal dübel uygulamalarında, çimento esaslı, epoksi esaslı, epoksi akrilat vb. esaslı değişik ürünler kullanılabilir. Doğru ürünü bulmak ve istenen çekme mukavemetini hesaplamak için bazı testlere gereksinim olabilir. Özellikle onarım ve güçlendirme işlerinde beton basınç dayanımının önceden belirlenmesi gereklidir. Elde edilen beton basınç dayanımına uygun kimyasal dübel malzemesi tercih edilmelidir. Beton basınç dayanımının tespitinde tahribatlı ve tahribatsız olmak üzere iki yöntem vardır.

– Tahribatlı deney metoduna örnek olarak “karot alma” verilebilir. Önceden dökülmüş betondan, donatıya mümkün olduğunca az hasar veren veya hasar vermeyecek yerden alınır. (Karot alınmış yer daha sonra uygun tamir harçlarıyla mutlaka doldurulmalıdır.).  Alınan beton numunesine başlık takılır ve daha sonra beton kırılarak basınç dayanımı tespit edilir. Karot değerlendirilmesi yapılırken karot alınan betonun yaşı, içerisindeki demir donatı miktarı, karot ebatları dikkate alınır.

– Tahribatsız deney metoduna örnek olarak Schmidt çekici, ultrases ve beton kalıba dökülmeden önce beton santrali veya şantiyeden alınan beton numuneleri verilebilir. Bu metotta betona hasar vermeden basınç dayanımı tespit edilir.

 1. REPAİRGROUT GP / GP-S : Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz genleşen grout ve ankraj harcıdır. Onarım ve güçlendirme uygulamalarında beton kalitesinin C14 ve altında olduğu durumlarda, düşey uygulamalarda, akıcı kıvamın istendiği durumlarda kullanılır. Rötre yapmadan genleştiği için oldukça yüksek mukavemetler elde edilir. Ancak delik çapının ve derinliğinin biraz daha arttırılması gereklidir. Çimento esaslı olduğu için yangına karşı dayanımı yüksektir.

2. REPOX 302 : Epoksi esaslı, üç bileşenli ankraj ve montaj harcıdır. Akıcı kıvamdadır. Karışım yapıldıktan sonra uygulama epoksi tabancası ile yapılmalıdır. Düşey açılmış deliklerde donatı filizi ekiminde, ankraj işlerinde, köprü mesnetlerinde, destek ve bağlantı elemanlarında kullanılır.

3.  REPOX 310 : Epoksi esaslı, iki bileşenli üründür. Filiz ekimi ve yüksek mukavemet istenen yerlerde uygulanır. Yatay ve düşey açılmış deliklerde donatı filizi ekiminde, ankraj işlerinde, köprü mesnetlerinde, destek ve bağlantı elemanlarında, doğal taş, ahşap, sert doğaltaş ankrajlanması işlerinde kullanılır. REPOX 310 yüksek mukavemetli olduğu için beton sınıfının C14 ve üzerinde olması gereklidir.

4. REPOX 350 : Epoksi akrilat esaslı, iki bileşenli, kartuş halde kimyasal dübeldir. Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur. Yeni yapılarda onarım işlerinde, filiz ekiminde, metrik radar, bulonlar ve özel sabitleme işlerinde, tesisat ve ekipmanların ankrajlanmasında, korkuluk, tırabzan parmaklıklarının ve destek elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır.

Tarihi yapı restorasyonlarında mevcut yapıya mümkün olan en az seviyede müdahale edilmesi istenir. Bu nedenle yapının onarım ve sıvanmasında kullanılacak ürünün, yapının özgün malzemesine zarar vermemesine ve uyumlu olmasına özen gösterilir.

Geleneksel tarihi yapılarımız taş, tuğla, kerpiç gibi doğal malzemelerden oluşmaktadır. Kullanılan bu malzemelerin dış etkenler  nedeniyle zamanla yıpranması, yapısında bulunan yabancı malzemelerin dayanımını azaltması ve kullanılan bağlantı elemanlarının zaman içerisinde yapıyı korozyona karşı koruyamaması ile mimari öğe tahribata uğramaktadır.

Tarihi kagir yapıların taş, tuğla, kubbe, tonoz ve almaşık duvarlarının onarılmasında veya güçlendirilmesinde, tahribatın fiziksel ve kimyasal etkilerinin giderilmesinde elyaf katkılı, çimento içermeyen RENOVAFİX PL Puzolanik Kireç Esaslı Tarihi Yapı Onarım Harcı uygulaması kolay, mekanik dayanımı yüksek çözümler sunar. Horasan sıva yüzeylerinin düzeltilmesinde, boya öncesi pürüzsüz yüzey elde edilmesinde ve mimari estetiğin yeniden kazandırılmasında ise elyaf katkılı, çimento içermeyen RENOVAFİX NL Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Sıva en uygun üründür.

Uygulama yüzeyi zayıf yapışmış parçalardan arındırılmalı, toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Yüzey ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır, ancak yüzeydeki fazla su tamamen alınmalıdır. Uygulama yüzeyinde su kaçağı var ise uygun bir tıkaç yarımı ile kapatılır ya da su sızıntısı drene edilir.

Rögar, menhol kapaklarının yükseltilmesi, kaldırım taşı ve bordürlerin montajı, direklerin ve makine ayaklarının sabitlenmesi, saha betonu, uçak ve helikopter pistlerinin tamiri gibi kullanıma hızla açılacak ve erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde REPAİRGROUT FAST Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı kullanılmalıdır.

REPAİRGROUT FAST hızlı priz aldığından karışım hazırlandıktan sonra hemen uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç her katta 10 mm ile 40 mm arasında bir kalınlık oluşturacak şekilde, kalıbın içerisine hava sıkışmasını engellemek için tek taraftan kesintisiz bir şekilde dökülür. Daha kalın uygulamalarda ise ilk kat kürünü aldıktan sonra ikinci kat aynı şekilde yüzeye uygulanır. Vibrasyona tabi tutulmamalı, çelik bir tel ile yerleştirme yapılmalıdır ve kalıplar yaklaşık 1 – 2 saat sonra sökülmelidir. Araç trafiği veya makinelerin çalıştırılması tam sertleşme gerçekleşene kadar engellenmelidir.