Su, binaların servis ömrünü kısaltan ve dayanıklılığını etkileyen en büyük tehlikelerden biridir. Yapının gövdesine sızan sular, zamanla gövde ve taşıyıcı kısımlardaki donatıların korozyona uğramasına sebep olur, binada zamanla çatlakların ve kırıkların oluşmasının önünü açar. Binalarda su yalıtımı yapılmadığı durumlarda, binanın toprakla temas eden kısımlarına sızan sular, taşıyıcı elemanlardaki donatıları korozyona uğratarak, yük taşıma kapasitelerini azaltır, olası bir yer hareketinde veya depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşmasına neden olur.

Binalarda su izolasyonu yetersiz olması yalnızca binanın ömrünü tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda insan sağlığı için de tehlikelidir. Nem ve nemden kaynaklanan küf, mantar, kötü kokuların da insan sağlığını tehdit eder. Yapılarda su yalıtımı ve nem yalıtımı nereden, ne şekilde veya hangi şiddette gelirse gelsin, suyun ve nemin binanın bir kısmına veya kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılmaktadır. Su yalıtımınyapılmaması veya eksik ya da yanlış yapılan su yalıtımı uygulamaları söz konusu yapı malzeme ve elemanların faydalı servis ömürlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Aynı zamanda yapının fiziksel varlığı açısından çoğu zaman telafisi olmayan yapısal sorunlara neden olabilmektedir.

Su yalıtımı uygulamaları, binanın yapımı aşamasında gerçekleşirse ekonomik ve faydalı olur. Bu nedenle binanın yapımında, özellikle geri dönüşü imkânsız olan temel su yalıtım uygulamaları inşaatın en başından planlanarak, yapı malzeme ve elemanlarının faydalı servis ömürlerini arttırmak için uygun malzeme, detay ve nitelikli uygulamalar ile yapılmalıdır.

Binalarda Kullanılan Su Yalıtım Malzemeleri Nelerdir?

Suyun yapıya hangi yoldan, ne şekilde etki ettiği belirlendikten sonra, zemin ve yapı özellikleri de göz önüne alınarak bina temelinin su yalıtımında kullanılacak olan malzemeler seçilmelidir. Basınçlı su etkisine maruz kalınan yapılarda yatay düzlemde gerçekleştirilecek su yalıtımlarında örtü türü ürünlerin kullanılması gerekliyken; perde duvarlarında örtü türü veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri kullanılabilmektedir. Öte yandan basınçsız su etkisine maruz kalan bina temeli su izolasyonun da ise hem yatay düzlemde hem de bodrum perde duvarlarda örtü türü veya sürme esaslı su yalıtım malzemeleri ile yüzeysel yalıtım sistemi oluşturularak ve/veya yapısal yalıtım sağlanarak yapılabilir.

Su Yalıtımı Binayı Depremde Nasıl Korur?

Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp, normal şartlar altında dahi korozyona uğrayabilirler. Su yalıtımı ise, su ve nemin yarattığı korozyon ve aşınmaları engeller, yapısına herhangi bir yoldan sızan suyun, binanın taşıyıcı elemanları ve donatılarına zarar vermesinin önüne geçer. Özellikle ülkemiz açısından düşündüğümüzde Türkiye’nin belirli coğrafi bölgelerinin nemli bir iklim tipine sahip olması ve deprem kuşağında yer alması, binalarda su yalıtım uygulamalarının gerekliliğinin vurgulanması açısından önemlidir. Nitekim binalardaki deprem hasarları incelendiğinde, boyutlandırmada belirgin bir şekilde dikkate alınmayan korozyonun yapıların deprem hareketinden hasar görmesini önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir. Su yalıtımı uygulanmamış ya da yanlış uygulama yapılmış binalar olası sakıncalı durumlarla karşılaşmaktadır. Deprem yüküne maruz betonarme binaların su-nem yalıtımının doğru ve eksiksiz yapılması bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Paylaşın!

Diğer Blog Yazılarımız

DİĞER BLOG YAZILARIMIZ