IMPERMO COMBI

Ürün Kodu: 200mm: 69301, 250mm: 69302, 300mm: 69303

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.330.6211 (200mm), 10.330.6211 (250mm), 10.200.2792 (300mm)

Tanımı: 

Termoplastik elastomer esaslı, genleşme (dilatasyon) derzleri için kullanıma hazır banttır.

Kullanım Alanları:

  • İç ve dış mekânlarda,
  • Baraj, karayolu, tünel, metro gibi her türlü mühendislik yapılarında,
  • Su deposu, havuz, otopark ve alışveriş merkezlerinde,
  • Genleşme (dilatasyon) derzlerinde yatay ve düşey uygulamalarda,
  • İçeriden ve dışarıdan yapılan radye temel perde birleşimlerinde kullanılır.