REPAİRGROUT EXPAN GP-S F65

Ürün Kodu: 32320

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.300.2073

Tanımı: 

Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır.

Kullanım Alanları:

  • İç ve dış mekanlarda,
  • Betonarme yapıların, sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan zor ulaşılan alanlarında (toprak ve su altı vb) akışkan dolgu olarak,
  • Sülfata dayanıklı yapısı sayesinde köprü, kanal ve limanların tamirinde,
  • Deniz yapılarının bakım ve onarımında,
  • Makine ayaklarının ankrajında ve yataklamalarında,
  • Erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde,
  • Kolon ve kiriş birleşim yerlerinde oluşan boşluk ve oyukların doldurulmasında ve güçlendirilmesinde,
  • Kalıp ile kullanılmak suretiyle ayrışmayı uğramış betonun tamirinde kullanılır.