• REPOX 200

    حقین بلاط مصنوع من الإيبوكسي

    عبارة عن حقین بلاط جاھز وسھل الاستخدام مصنوع من راتنج الإیبوكسي ویتكون من عنصرین، ویقاوم الكیماویات والبكتریا، ویتمیز بقوة الشد العالیة ویمكن مسحھ بالماء.

    رﻣز اﻟﻣﻧﺗﺞ:22005 التغلیف: 5,20 كجم