AQUAFIX S

Ürün Kodu: 61225

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.300.2172

Tanımı:

Çimento esaslı, sülfata dayanıklı, hem pozitif hem de negatif hidrostatik basınç yönünde uygulanabilen; su ve nem ile reaktif hale gelen kristalize bir su yalıtım malzemesidir. Sülfata dayanıklı çimento, kimyasal maddeler ve özel seçilmiş ince agregalardan oluşan formülü ile (eski/yeni) beton bünyesinde bulunan su, nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder. Kapiler boşluk ve gözeneklerde çözünmeyen mineraller oluşturur. AQUAFİX S sülfata karşı dayanımlı ve reaktif olduğundan dolayı, beton ömrü boyunca yapıyı sülfat atakları, su ve neme karşı korur, demir donatının korozyona uğramasını engeller.

Sülfatın beton için olumsuz etkileri

Sülfat saldırısı, yaygın bir bozulma şekli olup beton sülfat (SO4) içeren su ile temas ettiğinde meydana gelir. Betonda hem fiziksel hem de kimyasal bozulmaya sebep olur. Sülfat;

 • Betonun mukavemetini düşürür.
 • Betonun geçirimsizlik özelliğini kaybettirerek boşluklu bir yapıya neden olur. Bundan dolayı da donatının korozyona uğramasına neden olur.
 • Estetik açıdan birçok soruna sebebiyet verir.

Kullanım Alanları:

Negatif Su Basıncı: 

 • Sülfatın risk oluşturduğu betonarme yapılarda,
 • Bodrum kat duvarlarının ve temellerin içten yalıtımında,
 • Toprağa gömülü olmayan su depolarının dıştan yalıtımında,
 • İstinat duvarlarında,
 • Tünel ve metrolarda,
 • Zeminlerde ve yatay derzlerde,
 • Asansör çukurlarında kullanılır.

Pozitif Su Basıncı:

 • Limanlar, köprüler gibi sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan her türlü betonarme yapıların su yalıtımında
 • Temel altı ve perde betonlarda,
 • Su depolarında, (toprak altındaki su depolarında hem içeriden hem dışarıdan pozitif uygulama)
 • Yüzme havuzlarında,
 • Sulama kanallarında ve beton borularda,
 • Tünel ve menfezlerde,
 • Barajlarda,
 • Sarnıçlarda kullanılır.